Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwały w trybie obiegowym

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 16-19 grudnia 2022 r. pozytywnie zaopiniowano 40 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie.Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwały w trybie obiegowym