Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy - 8 września 2023 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

8 września 2023 r. zorganizowano posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie, którego tematem było omówienie planowanych zmian kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Zachodniopomorskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. Szczegóły dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Podsumowanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 8 września 2023 r.