Podsumowanie posiedzenia WRRP z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

15 kwietnia 2021 r. w odbyło się drugie w 2021 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali pięćdziesiąt opinii w formie uchwały o zasadności kształcenia w danym zawodzie. Zaopiniowali pozytywnie projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok w województwie zachodniopomorskim oraz dokonali oceny sprawozdania z działalności  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za 2020 rok

Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Podsumowanie posiedzenia WRRP z dnia 15 kwietnia 2021 r.