Podsumowanie 3 posiedzenia WRRP w 2021 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

10 czerwca 2021 r. w odbyło się trzecie w 2021 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali 42 opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia w danym zawodzie.

Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Podsumowanie 3 posiedzenia WRRP w 2021 r.