Pierwsze posiedzenie WRRP w 2020 roku

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

23 stycznia 2020 r. w odbyło się pierwsze w 2020 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia dla czternastu wniosków z czterech szkół. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Pierwsze posiedzenie WRRP w 2020 roku