Informacja z posiedzenia WRRP z dnia 11 lutego 2021 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

11 lutego 2021 r. w odbyło się pierwsze w 2021 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia dla czternastu wniosków z czterech szkół. Zaopiniowali także pozytywnie wykaz zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników – w 2021 roku. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Informacja z posiedzenia WRRP z dnia 11 lutego 2021 r.