Informacja po posiedzeniu WRRP w dniu 23 września 2021 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

23 września 2021 r. w odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali pięć opinii w formie uchwały o zasadności kształcenia w danym zawodzie. Przedmiotem obrad była także ocena sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2020 rok. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Informacja po posiedzeniu WRRP w dniu 23 września 2021 r.