Informacja po piątym posiedzeniu WRRP w 2022 roku

Dodano przez: Barbara Stempień

23 sierpnia 2022 r. w odbyło się  posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali 54 opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia w danym zawodzie oraz przyjęli uchwałę z pozytywną oceną dla sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2021 rok. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Informacja po piątym posiedzeniu WRRP w 2022 roku