Informacja po pierwszym posiedzeniu WRRP w 2022 roku

Dodano przez: Barbara Stempień

16 lutego 2022 r. w odbyło się pierwsze w 2022 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali pięćdziesiąt siedem opinii w formie uchwały o zasadności kształcenia w danym zawodzie. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Informacja po pierwszym posiedzeniu WRRP w 2022 roku