Informacja po czwartym posiedzeniu WRRP w 2022 roku

Dodano przez: Barbara Stempień

18 maja 2022 r. w odbyło się  posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali 59 opinii w formie uchwały o zasadności kształcenia w danym zawodzie oraz przyjęli uchwałę ze stanowiskiem w sprawie wzmocnienia roli Wojewódzkich Rad Rynku Pracy w procesie wydawania opinii o zasadności kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z potrzebami rynku pracy. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Informacja po czwartym posiedzeniu WRRP w 2022 roku