Aktualności FEPZ

Działanie 6.9 - Aktualizacja Harmonogramu oceny wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 3 października 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Harmonogram oceny wniosków dla naboru nr  FEPZ.06.09-IP.01-001/23. Link do naboru Obowiązująca wersja Harmonogramu oceny wniosków dostępna jest na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl . W kwestiach spornych rozstrzygniecie zawsze będzie dokonywane w oparciu...
Działanie 6.1 - Lista nr 1 podpisanych umów o dofinansowanie dla projektów niekonkurencyjnych
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę nr 1 zawartych umów w ramach naboru nr FEPZ.06.01-IP.01-001/23. Link do naboru
Działanie 6.15 – Informacja o projektach zakwalifikowanych do IV etapu oceny wniosków
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem III etapu – oceny merytorycznej drugiego stopnia wniosków w ramach naboru nr FEPZ.06.15-IP.01-001/23 dla Działania 6.15 FEPZ 2021-2027, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Informację o projektach zakwalifikowanych do IV etapu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr FEPZ.06.15-IP.01-001/23, Działania 6.15 Kompleksowe wsparcie ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027. Link do naboru ...
Działanie 6.4 - Aktualizacja Regulaminu
Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 28 września 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektów w ramach naboru nr  FEPZ.06.04-IP.01-001/23 wraz z załącznikami. Link do naboru   W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.     Obowiązujące wersje dokumentów dostępne są na stronie https://rpo...
Działanie 6.9 - Zakończenie naboru wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem II etapu –  oceny merytorycznej pierwszego stopnia w ramach naboru nr FEPZ.06.09-IP.01-001/23 dla Działania 6.9 FEPZ 2021-2027, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny – oceny merytorycznej II stopnia w ramach naboru nr FEPZ.06.09-IP.01-001/23, Działania nr 6.9 programu Fundusze...
Działanie 6.5 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektów
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 28 września 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektów w ramach naboru nr  FEPZ.06.05-IP.01-001/23 wraz z załącznikami. Link do naboru W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.  Obowiązujące wersje dokumentów dostępne są na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz...
Działanie 6.6 - Informacja o projektach zakwalifikowanych do IV etapu oceny wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem III etapu – oceny wniosków w ramach naboru nr  FEPZ.06.06-IP.01-001/23 dla Działania 6.6 FEPZ 2021-2027, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Informację o projektach zakwalifikowanych do IV etapu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr FEPZ.06.06-IP.01-001/23, Działania 6.6 Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie. Link do naboru Obowiązujące wersje dokument...
Działanie 6.5 - Nabór wniosków w trybie niekonkurencyjnym
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 26 września 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie niekonkurencyjnym. Przedmiotem naboru jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.5. Promowanie aktywności zawodowej kobiet oraz zasad równościowych. Numer naboru: FEPZ.06.05-IP.01-001/23. Obowiązująca wersja Regulaminu wyboru dostę...
Działanie 6.4 - Nabór wniosków w trybie niekonkurencyjnym
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 22 września 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie niekonkurencyjnym. Przedmiotem naboru jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.4 Wzmocnienie potencjału Publicznych Służb Zatrudnienia. Numer naboru: FEPZ.06.04-IP.01-001/23. Obowiązująca wersja Regulaminu wyboru dostępna jest na...
Działanie 6.6 - Informacja o projektach zakwalifikowanych do III etapu oceny wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem II etapu – oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr  FEPZ.06.06-IP.01-001/23 dla Działania 6.6 FEPZ 2021-2027, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Informację o projektach zakwalifikowanych do III etapu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr FEPZ.06.06-IP.01-001/23, Działania 6.6 Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie. Link do naboru Obowiązujące wersje...