Zajęcia aktywizacyjne w zakładzie karnym

Dodano przez: admin

Wraz z początkiem października 2012 r. doradcy zawodowi z CIiPKZ w Koszalinie rozpoczęli kolejny cykl szkoleń dla osób przebywających w Zakładzie Karnym w Starem Bornem. 

Pierwsze warsztaty aktywizacyjne odbyły się w dniach 04.-05.10.2012 r., drugie w dniach 25 -26.10.2012. Celem zajęć było przygotowanie osadzonych do lepszego radzenia sobie na rynku pracy.

Tematyka warsztatów dotyczyła między innymi :

  • określenia posiadanych umiejętności, predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron,
  • zwiększania motywacji do podjęcia pracy
  • opracowania dokumentów aplikacyjnych uczestników zajęć,
  • poznania  skutecznych metod poszukiwania ofert pracy,
  • przygotowania do rozmowy z pracodawcą.

Ponadto uczestnicy zajęć zostali zapoznani z niektórymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Poznali również prawa i obowiązki osób bezrobotnych wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz  formy pomocy, jaką mogą otrzymać z urzędów pracy i innych instytucji wspomagających. Osadzeni otrzymali konkretną wiedzę i umiejętności, które  praktycznie zastosowali w różnorodnych ćwiczeniach, np. symulacji rozmowy z pracodawcą przez telefon czy bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki ewaluacji  pozwalają sądzić, że zajęcia aktywizacyjne spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Osadzeni wysoko ocenili  zarówno ich przydatność jak i sposób doboru metod stosowanych przez doradców.

Kolejne zajęcia aktywizacyjne na terenie Zakładu Karnego zostaną przeprowadzone przez doradców zawodowych z koszalińskiego CIiPKZ w dniach 30 - 31.10.2012 r.