XIX Zachodniopomorski Festiwal Nauki Politechniki Koszalińskiej już za nami…

Dodano przez: Alina Ziółkowska

26 września 2019 r. doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie wzięli udział w XIX Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki Politechniki Koszalińskiej.

Chociaż Festiwal Nauki to przede wszystkim doświadczenia, pokazy, prelekcje o charakterze ściśle naukowym, to jednak dzięki ścisłej współpracy koszalińskiego CIiPKZ z Biurem Karier Politechniki Koszalińskiej, Festiwal stał się także okazją do kilku interesujących spotkań naszych doradców z młodymi uczestnikami wydarzenia.

Odwiedzający w tym dniu mury Politechniki Koszalińskiej wzięli udział w grupowych spotkaniach informacyjnych poświęconych planowaniu kariery zawodowej. W trakcie zajęć mieli możliwość poddania się badaniom zainteresowań zawodowych, które ułatwiają podjęcie decyzji o wyborze zawodu, wyborze szkoły bądź uczelni.

Uczestnicy Festiwalu podczas indywidualnej porady zawodowej mieli możliwość skorzystania także z informacji zawodowych dotyczących prognozowanych zawodów, które prawdopodobnie rozwiną się na rynku pracy w kolejnych dekadach.