X Ogólnopolski Tydzień Kariery w działaniach koszalińskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Dodano przez: Jolanta Gałązka

W dniach od 15 do 21 października 2018 roku odbywał się X jubileuszowy Ogólnopolski Tydzień Kariery, którego motywem przewodnim było hasło: „Bądź architektem swojego szczęścia”. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie tradycyjnie wzięło w nim czynny udział.

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) to realizowane, co roku wydarzenie mające na celu inspirowanie inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, wspierania edukacji, wyboru zawodu, planowania kariery. Mając na względzie motto przewodnie ww. wydarzenia, koszalińskie Centrum zorganizowało cykl spotkań informacyjnych dla pełnoletniej młodzieży uczącej się oraz osób dorosłych zainteresowanych planowaniem przyszłości zawodowej. Tematyka przeprowadzonych zajęć obejmowała:

  • „Planowanie kariery zawodowej”, wzbogacone o badania zainteresowań zawodowych uczestników spotkań,
  • „Rozwiń swoje umiejętności przedsiębiorcze”, z wykorzystaniem symulacyjnej gry ekonomicznej pn. „Chłopska Szkoła Biznesu”.

Część zajęć realizowana była w siedzibie CIiPKZ, a część miała charakter wyjazdowy.

Przedstawiciele koszalińskiego CIiPKZ, podobnie jak w latach ubiegłych, uczestniczyli ponadto w „Powiatowym badaniu predyspozycji zawodowych” na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, prowadząc badania oraz spotkania pomagające młodym ludziom w zdiagnozowaniu swoich talentów i zainteresowań zawodowych oraz predyspozycji przedsiębiorczych, ułatwiających zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery z usług koszalińskiego CIiPKZ skorzystały 252 osoby.

Znajomość samego siebie, swoich zasobów, umiejętność wyszukiwania i analizowania informacji, a także właściwe planowanie ułatwia podejmowanie trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych i pozwala tym samym stać się „architektem własnego szczęścia”.