Webinar we współpracy z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP – „Branżowe, przyszłościowe, – kogo będzie potrzebował rynek pracy?”

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie we współpracy z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy organizuje wydarzenie online pn. „Branżowe, przyszłościowe, – kogo będzie potrzebował rynek pracy?”

Bezpłatny webinar odbędzie się na Platformie ZOOM w dniu 9 czerwca 2021 r. w godz. od 11.00-12.00.

Intencją spotkania jest przedstawienie możliwości zdobycia wykształcenia dostosowanego do aktualnych wymagań na rynku pracy.

W trakcie webinaru doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawi współczesne trendy dotyczące kompetencji i zawodów przyszłości. Specjaliści z Biura Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy dostarczą informacji o zapotrzebowaniu na zawody branżowe, natomiast pracownicy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy przedstawią ofertę edukacyjną skierowaną do osób w wieku 15-25 lat w zakresie podjęcia kształcenia branżowego, a także zatrudnienia na rynku pracy. 

Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby, a w szczególności uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodziców, nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych do wzięcia udziału w spotkaniu.

Link do zapisów: Kliknij.
(kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna)