„W cztery oczy z pracodawcą” warsztaty w CIiPKZ Koszalin dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich z Kołobrzegu.

Dodano przez: admin

W dniu 21 stycznia 2013 r. doradcy zawodowi CIiPKZ z koszalińskiej Filii WUP przeprowadzili warsztaty przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej  pt. „W cztery oczy z pracodawcą" dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich w Kołobrzegu. 

Uczniowie z klas czwartych Technikum mieli możliwość zapoznania się z założeniami teoretycznymi zagadnień autoanalizy, typologii i przebiegu rozmów kwalifikacyjnych oraz z zagadnieniami komunikacji interpersonalnej, aktywnego słuchania i precyzyjnego przekazu informacji.  Poruszane zagadnienia były utrwalane na bieżąco poprzez praktyczne ćwiczenia, odgrywanie ról, występowanie uczestników przed grupą. Uczniowie chętnie brali udział w ćwiczeniach, pracy grupowej i indywidualnej.Uczniowie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach  i przyznali, że udział w warsztatach jest dobrą formą zdobywania przydatnych na rynku pracy umiejętności.