Targi Pracy w Mielnie Polska/Ukraina

Dodano przez: Jolanta Gałązka

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie było uczestnikiem Targów Pracy w Mielnie Polska/Ukraina zorganizowanych przez Centrum Kultury w Mielnie oraz Gminę Mielno.

8 kwietnia 2022 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - reprezentowany przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie, doradcę EURES oraz pracownika Biura Informacji i Promocji  EFS w Koszalinie - uczestniczył w Targach Pracy, które miały na celu pomoc w usamodzielnieniu się przebywającym w regionie uchodźcom z Ukrainy i w znalezieniu pracy zgodnej z ich kwalifikacjami. W wydarzeniu uczestniczyło około 15 pracodawców poszukujących pracowników oraz ponad 250 uczestników wspieranych w komunikowaniu się z wystawcami przez wolontariuszy i tłumaczy.

Uczestnicy targów, nasi goście z Ukrainy, którzy licznie podchodzili do stanowiska WUP otrzymywali od doradców zawodowych CIiPKZ informację na temat zakresu usług oferowanych im przez instytucje rynku pracy, sposobów pozyskiwania ofert pracy dla obywateli Ukrainy. Chętnie korzystali z możliwości pomocy doradców przy planowaniu dalszej drogi zawodowej. Mogli zapoznać się również z ofertami poradnictwa Eures i porozmawiać o różnych pozytywnych i negatywnych aspektach oraz możliwościach podejmowania pracy poza granicami Polski np. w innych krajach UE. Oferowano ulotki, broszury i poradniki rozdawane chętnym, a także informację o szerokiej ofercie usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie oraz skierowanych do uchodźców z Ukrainy projektach w ramach EFS.