Targi Edukacyjne dla maturzystów EDU DAY 2019 w Koszalinie

Dodano przez: Jolanta Gałązka

6 marca 2019 r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie aktywnie uczestniczyło w kolejnych Targach Edukacyjnych EDU DAY – cyklicznym wydarzeniu pojawiającym się na koszalińskiej mapie edukacyjnej już od 2015 roku.

Stoisko CIiPKZ, jak zawsze, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Tegoroczni maturzyści, bo to oni głównie gościli na Targach, mieli dobrą okazję porozmawiania z doradcami zawodowymi na temat nowych trendów w edukacji oraz zmian, jakie zachodzą na rynku pracy. Rozmowy te, prowadzone w luźnej atmosferze happeningu, sprzyjały nawiązywaniu przyjaznych kontaktów i ośmielały młodych ludzi do zadawania bardzo wielu pytań.

Dzięki oferowanym na stoisku CIiPKZ badaniom predyspozycji i preferencji zawodowych, uczniowie mieli możliwość zweryfikowania swoich pomysłów na przyszłość. Wyniki badań stanowią bowiem dodatkową pomoc w procesie identyfikowania obszarów zainteresowań zawodowych i skłaniają do refleksji nad obranymi celami życiowymi.

Pomoc koszalińskich doradców zawodowych nie ograniczała się jednak wyłącznie do młodzieży szkolnej. W trakcie Targów udzielaliśmy wsparcia także osobom dorosłym. Pomagaliśmy w podejmowaniu decyzji na różnych etapach edukacji. Co zrobić w sytuacji, gdy studiowany kierunek nie przynosi satysfakcji, jakie podjąć dodatkowe formy szkolenia? Szukając odpowiedzi na te pytania uwzględnialiśmy indywidualne preferencje osobowościowe, sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz ofertę instytucji edukacyjnych.