Szkolenie - Podróż Bohatera

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie uczestniczyli w „Podróży Bohatera®”

2 kwietnia 2019 r. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia rozwojowego - gry Podróż Bohatera®. Szkolenie prowadziła Pani Katarzyna Karska - autorka gry.

Podróż Bohatera® to kompleksowy pakiet narzędzi, zebranych w przemyślaną koncepcję gry planszowej, służącej do grupowej lub indywidualnej pracy rozwojowej w dowolnie wybranym obszarze życia i pracy. Jej głównym założeniem jest wsparcie graczy w wyznaczaniu i osiąganiu istotnych dla nich celów/ przechodzeniu transformacji/ zmiany. Ideą gry jest też wzmocnienie w graczu poczucia mocy, sprawczości oraz motywacji do działania.

W 2017 roku gra wygrała konkurs na innowację społeczną (jako element modelu wspierającego przejście z edukacji do zatrudnienia) i została stworzona z myślą o tych, którzy poszukują skutecznych sposobów wsparcia w procesie osiągania celów i budowania samoświadomości.