“Startuj i działaj 50+” bezpłatne zajęcia komputerowe

Dodano przez: Tomasz Dudziński

W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie odbyły się dwudniowe bezpłatne zajęcia komputerowe.

„Startuj i działaj 50+” to zajęcia dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwoju własnych zainteresowań oraz nauki.

Uczestnicy warsztatów nie tylko mieli okazję, aby nabyć umiejętności z zakresu: podstawowej edycji tekstu w programie MS Word, obsługi przeglądarki internetowej czy założenia i obsługi skrzynki email. Mieli również okazję, aby przełamać obawy związane z korzystaniem z komputera oraz nowoczesnych technologii.

W związku z dużym zainteresowaniem, II tura zajęć „Startuj i działaj 50+” odbędzie się w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie – już 20-21 listopada 2019.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach warsztatów.