Rozwijamy sieć współpracy doradców zawodowych na Pomorzu Zachodnim

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Godziny rozmów o wspieraniu innych, bezcenne momenty dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, poznawanie dobrych praktyk i niezmierzona energia osób, które są doradcami zawodowymi w m.in. w szkołach, powiatowych urzędach pracy, centrach kariery oraz na uczelniach. Tak właśnie było na pierwszym spotkaniu sieciującym doradców zawodowych z Pomorza Zachodniego, które odbyło się w Kołobrzegu w dniach 23-24 kwietnia 2024 r.

Nie każdy miał okazję spotkać na swojej drodze doradcę zawodowego, a każdy kto już go spotkał wie, że jest to osoba, która może mieć znaczący wpływ na dalszy rozwój kariery, czy trafny wybór dalszej ścieżki edukacji.  To osoba, która pomoże odnaleźć potencjał, pomyśleć o predyspozycjach, podpowie jak wykorzystać naturalne talenty i mocne strony w przyszłej i często wymarzonej pracy.

- Dzięki projektowi realizowanemu z Krajowego Planu Odbudowy chcemy sprawić, aby sieć doradców zawodowych w regionie rozwijała się i pozytywnie wpływała na to, co zadzieje się za kilka lat. Naszym celem jest dostarczanie mieszkańcom Pomorza Zachodniego wiedzy o tym, że z konsultacji z doradcą można skorzystać w bliskim otoczeniu - w szkole, w instytucjach takich jak np. powiatowe urzędy pracy, Wojewódzki Urząd Pracy - Szczecin i Koszalin, młodzieżowe centra kariery OHP, czy biura karier na uczelniach. Dlatego chcemy promować ideę uczenia się przez całe życie poprzez m.in. wzmacnianie sieci i powołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. całożyciowego poradnictwa zawodowego, a także tematyczne wydarzenia dla doradców, jak i stworzenie narzędzi wspierających doradztwo.

Spotkanie w Kołobrzegu było pierwszym wydarzeniem inicjującym projekt Koordynacja i monitorowanie regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, który jest realizowany przy współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego WZ.

Ponad 100 osób – doradczyń i doradców zawodowych z urzędów pracy, szkół, ohp, uczelni i innych instytucji dzięki udziałowi w spotkaniu:

  • zdobyło wiedzę na wykładach eksperckich: „Mózg na TAK! – ciekawość poznawcza i kreatywność w rękach nauczyciela” (Akademia Neurodydaktyki) oraz ,,Konstruowanie CV metodą careerdesign” (Agnieszka Grajczak Projektantka Kariery),
  • poznało dobre praktyki z innych regionów - swoimi doświadczeniami dzieliły się panie Magdalena Borak oraz Urszula Ksenycz z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu,
  • poszerzyło swój warsztat pracy poprzez poznanie nowych narzędzi takich jak: Mapa Karier, Karty Kto pyta, ten wie, Mapa Karier, Power of Tower, Poker Osobowościowy, Wzmacniacz),
  • poznało ofertę Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i w Koszalinie, które w swojej ofercie oferują poradnictwo zawodowe dla osób pełnoletnich i grup szkolnych.

Spotkanie przyczyniło się do nawiązania współpracy i powzięcia planów na wspólne działania w przyszłości. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom za udział, otwartość i już cieszymy się na kolejne wspólne działania.