Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o kwalifikacjach do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu.

Począwszy od dnia 02.12.2020 r. w każdą środę miesiąca od godz. 8.30 Batalion Dowodzenia w Żaganiu będzie prowadził kwalifikacje
do służby wojskowej:

 

1) w korpusie oficerów o stopniu etatowym: PODPORUCZNIK/PORUCZNIK

 • Korpus osobowy (28) – łączność i informatyka;
  + Grupa osobowa (B) – eksploatacja systemów łączności;
  -  Specjalność (01) – ogólna;

2) w korpusie podoficerów o stopniu etatowym: PODOFICER

 • Korpus osobowy (28) – łączność i informatyka;
  + Grupa osobowa (B) – eksploatacja systemów łączności;
 • Korpus osobowy (34) – inżynierii wojskowej;
  + Grupa osobowa (A)  - saperska
  -  Specjalność (21) – ogólna;
 • Korpus osobowy (38) – logistyki;
  + Grupa osobowa (A)  - ogólnologistyczna
  -  Specjalność (21) – ogólna;
   
 • Grupa osobowa (B) – materiałowa;
  - Specjalność:
  (21) – gospodarka i eksploatacja;
  (22) – gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej;
  (23) – gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej;
  (25) – gospodarka magazynowa środków bojowych;
  (26) – gospodarka magazynowa środków MPS;
  (27) – gospodarka i eksploatacja środków bojowych;
   
 • Grupa osobowa (T) – techniczna;
  -  Specjalność (33) – eksploatacja i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki;
   
 • w korpusie szeregowych zawodowych:
 • Korpus osobowy (88) – logistyki;
  - Grupa osobowa (T) – techniczna
  + Specjalność (64) – kierowca kat. C
  (65) – kierowca kat. C + E

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji:

 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • strój sportowy;
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych;
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu;
 • maseczkę ochronną;
 • rękawice jednorazowe;
 • długopis;

Sprawy organizacyjne:

 • Kwalifikacje prowadzone są w trzech etapach:
  - Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej
  - Etap II – kompletowanie niezbędnych dokumentów
  - Etap III – rozmowa kwalifikacyjna
   
 • Czas i miejsce stawiennictwa – godz. 8.15 przy biurze przepustek; Żagań, ul. Żarska, Biuro przepustek – brama środkowa
 • Maksymalnie 5 osób podczas kwalifikacji – wcześniejszy kontakt telefoniczny na podany niżej numer telefonu
 • Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony:

kpt. JANUSZ MAC, tel. 261 688 360 – oficerowie;
mł. Chor. PIOTR STANASZEK, tel. 261 688 36 – podoficerowie, szeregowi.