Jak wykorzystać internet do poszukiwania pracy?

Dodano przez: admin

W dniach 5-6 listopada 2012 r. odbyły się w CIiPKZ koszalińskiej filii WUP warsztaty „Podstawy obsługi komputera i internetu oraz ich wykorzystanie w poszukiwaniu pracy", których uczestnikami były osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Koszalin.

Internet może ułatwić osobie bezrobotnej  korzystanie z nowych sposobów poszukiwania pracy. Umożliwia  zdobycie potrzebnych informacji, pozwala łatwo, szybko i bezkosztowo przesłać swoje dane i dokumenty aplikacyjne do pracodawcy, otwiera możliwość podniesienia kwalifikacji,  wreszcie ułatwia znalezienie pracy świadczonej na odległość - telepracy. Jest to pewny i bezpośredni sposób docierania do pracodawcy, a jednocześnie sposób praktycznego potwierdzenia swoich umiejętności. Korzystanie ze wszystkich tych możliwości wymaga jednak znajomości podstaw obsługi komputera. Uczestnictwo w warsztatach „Podstawy obsługi komputera i Internetu oraz ich wykorzystanie w poszukiwaniu pracy" umożliwia  osobom bezrobotnym  korzystanie z zasobów informacyjnych światowej sieci komputerowej i dostępnych w niej usług. Osoby uczestniczące w  warsztatach poznały różnorodne, zaawansowane sposoby uzyskania informacji poprzez korzystanie z wyszukiwarek internetowych.  Wykorzystując  możliwość bezpłatnej usługi pocztowej założyły własne konta pocztowe w sieci , nauczyły się wysyłać dokumenty aplikacyjne do pracodawców a także odbierać ich wiadomości i oferty. Otrzymały również wskazówki jak właściwie formułować temat i treść wiadomości, jak przygotować właściwy format dokumentów aplikacyjnych będących załącznikami. Wiedzę i umiejętności pozyskane w trakcie warsztatów uczestnicy mogą  praktycznie zastosować korzystając z możliwości bezpłatnego dostępu do komputerów i  internetu w siedzibie koszalińskiego CIiPKZ.