Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej z udziałem doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Dodano przez: Jolanta Gałązka

W minioną sobotę, tj. 17 sierpnia 2019 r. doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie uczestniczyli w V edycji Festiwalu Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie.

Festiwal, organizowany przez Gminę Kołobrzeg, z założenia był świętem ludzi żyjących na co dzień na styku dwóch kultur i miał na celu przybliżenie Polakom dziedzictwa kulturalnego wschodnich sąsiadów. Ale nie tylko.

W Kołobrzegu i powiecie kołobrzeskim mieszka duża grupa Ukraińców, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy, często z całymi rodzinami. Stąd pomysł, aby w tym roku, po raz pierwszy, w Festiwalu uczestniczyli doradcy zawodowi z koszalińskiego CIiPKZ. Stworzono tym samym przestrzeń do rozmów, do dyskusji na tematy związane z życiem zawodowym.

W trakcie Festiwalu doradcy - w ramach świadczenia usługi poradnictwa zawodowego - udzielali indywidualnych porad związanych z planowaniem własnego rozwoju zawodowego, prowadzili badania zainteresowań zawodowych, informowali o wymaganiach kompetencyjnych stawianych przez dzisiejszych pracodawców. Zwłaszcza badania cieszyły się dużym zainteresowaniem zgromadzonych osób. Dobra orientacja we własnych predyspozycjach i preferencjach zawodowych często decyduje przecież o skuteczności podejmowanych decyzji zawodowych.

Była to niezwykła impreza, która stanie się z pewnością motorem dla nowych kontaktów i dalszej współpracy polsko-ukraińskiej.