Europejskie Dni Pracodawców

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wspólnie z Caritas Polska, która realizuje projekt „Bezpieczna przystań”, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, zorganizował 18.10.2019r. spotkanie dla pracodawców, poświęcone zagadnieniom zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W charakterze prelegentów udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Spraw Obywatelskich, Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Caritas Polska, a także Konsul Honorowy Ukrainy. Ponadto, Caritas Polska zaprezentowała uczestnikom spotkania projekt „Bezpieczna Przystań” - „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego”, zaś Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,  film o usługach świadczonych w ramach poradnictwa zawodowego.

Spotkanie  odbyło się w HOTELU VULCAN w Szczecinie i cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców. Udział w spotkaniu wzięło 60 osób, w tym 50 przedstawicieli pracodawców z woj. zachodniopomorskiego.