Doradcy zawodowi z CIiPKZ w Koszalinie pełnili dyżur w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

Dodano przez: Jolanta Gałązka

2 października 2018 r. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie po raz pierwszy pełnili dyżur informacyjno-doradczy w siedzibie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, którego celem było wsparcie mieszkańców Koszalina w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Szukając sprzymierzeńców w procesie propagowania usług w zakresie poradnictwa zawodowego, CIiPKZ w Koszalinie zwróciło się do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej z propozycją utworzenia w siedzibie Biblioteki mobilnego punktu informacyjno-doradczego, który 2 października 2018 r. zainaugurował swoją działalność.

Doradcy zawodowi z koszalińskiego CIiPKZ w godzinach od 14:00 do 16:30 udzielali zainteresowanym użytkownikom Biblioteki pomocy w określaniu ich celów i predyspozycji zawodowych oraz w wyborze profilu dalszego kształcenia się. Ponadto, udzielali wskazówek w zakresie poruszania się po rynku pracy, skupiając się na praktycznych aspektach aplikowania do pracy.

Czy biblioteka to dobre miejsce na prowadzenie doradztwa zawodowego? Okazało się, że tak. Osoby, korzystające z pomocy doradców zawodowych, miały jednocześnie zapewniony przez pracowników Koszalińskiej Biblioteki Publicznej dostęp do najświeższych publikacji z zakresu szeroko rozumianego poradnictwa zawodowego, rynku pracy, psychologii motywacji, budowania poczucia własnej wartości, itp.

Na kolejne dyżury z udziałem doradców zawodowych z koszalińskiego CIiPKZ zapraszamy do siedziby Biblioteki w każdy pierwszy wtorek miesiąca. W mobilnym punkcie informacyjno-doradczym oferujemy profesjonalną, bezpłatną pomoc w zakresie:

  • prowadzenia indywidualnej analizy predyspozycji, zainteresowań i kompetencji zawodowych z wykorzystaniem testów,
  • podejmowania decyzji dotyczących dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej,
  • zapoznania z aktualną sytuacją na rynku pracy,
  • poznania aktualnych oczekiwań pracodawców i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • przygotowania dokumentów aplikacyjnych – CV i list motywacyjny,
  • podejmowania decyzji związanych z założeniem własnej firmy.