„Dni Przemysłu Drzewnego” w Filii Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku.

Dodano przez: Jolanta Gałązka

7 lutego 2020 roku doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie aktywnie uczestniczyli  w „Dniach Przemysłu Drzewnego” zorganizowanych w Szczecinku przez Filię Politechniki Koszalińskiej.

Chociaż „Dni Przemysłu Drzewnego” to przede wszystkim doświadczenia, pokazy, prelekcje o charakterze naukowym, to jednak dzięki obecności koszalińskiego CIiPKZ stały się także okazją do kilku interesujących spotkań naszych doradców z młodymi uczestnikami wydarzenia.

Na cieszącym się tradycyjnie dużym zainteresowaniem stoisku informacyjnym, przygotowanym przez doradców zawodowych z koszalińskiego CIiPKZ, uczestnicy „Dni Przemysłu Drzewnego” mieli możliwość skorzystania z indywidualnych porad zawodowych w zakresie planowania dalszego rozwoju zawodowego, mogli poddać się badaniom predyspozycji i zainteresowań zawodowych, poznać oczekiwania zachodniopomorskiego rynku pracy oraz wymagania stawiane przez pracodawców. Uczestnicy chętnie korzystali z porad i testów preferencji i zainteresowań, aby uzyskany wynik brać pod uwagę przy wyborze kierunku studiów. Podczas indywidualnej porady zawodowej uczestnicy mieli możliwość skorzystania także z informacji zawodowych dotyczących prognozowanych zawodów.

Dużym powodzeniem cieszyły się także poprowadzone przez CIiPKZ spotkania z wykorzystaniem interaktywnej gry „Chłopska Szkoła Biznesu”, przygotowane specjalnie z myślą o tych uczniach, którzy rozważają podjęcie studiów ekonomicznych i technicznych. Uczestnicy rozgrywek mogli w praktyce sprawdzić swoje  umiejętności przedsiębiorcze  i negocjacyjne.