Cotygodniowe konsultacje tematyczne – nowość w działaniach CIiPKZ w Koszalinie!

Dodano przez: Jolanta Gałązka

Od października 2018 r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie, aby ułatwić klientom korzystanie ze swoich usług, rozpoczyna cotygodniowe konsultacje tematyczne przypisane do poszczególnych dni tygodnia, w poniedziałek: „Badania kompetencji i zainteresowań zawodowych”, we wtorek: „Pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego”, w piątek: „Działalność gospodarcza bez tajemnic”.

 

 

poniedziałek, godz. 10:00 – 12:00
„Badania kompetencji i zainteresowań zawodowych”
wtorek, godz.: 10:00  - 12:00
„Pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego”
piątek, godz. 10:00 – 12:00
„Działalność gospodarcza bez tajemnic”
Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z usług poświęconych wybranej strefie tematycznej, podczas konsultacji opartych na najnowszych informacjach i narzędziach testowych.
W ramach poszerzania oferty usług, oprócz codziennej możliwości korzystania ze wszystkich działań CIIPKZ w Koszalinie, poszczególne dni tygodnia zyskają swoją specjalizację tematyczną i będą przeznaczone dla poszczególnych grup klientów.

Nasze działania są bezpłatne a przynoszą efekty!

Zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, IV piętro

Zapisy:

93 344 50 00
   690 129 097
cipkz-koszalin@wup.pl