CIiPKZ w Koszalinie - warsztaty dla osób bezrobotnych „Asertywność i radzenie sobie ze stresem”

Dodano przez: admin

 W dniach 20 - 22 listopada br. w Centrum Informacji Zawodowej w Filii WUP w Koszalinie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie brały udział w warsztatach uczących najlepszych sposobów radzenia sobie w trudnych, stresujących sytuacjach na rynku pracy i asertywności w kontaktach międzyludzkich.

Uczestnicy  poprzez realizację wielu ćwiczeń i różnorodnych zadań zapoznali się z teorią asertywności oraz sposobami, jak należy asertywnie zachowywać się w sytuacjach poszukiwania pracy, kontaktów z przełożonymi i współpracownikami. Ponieważ na zajęcia przyszły osoby pozostające w szczególnie stresującej sytuacji bezrobocia, były zainteresowane sposobami radzenia sobie w sytuacjach stresowych związanych z pojawiającymi się obawami przyszłych pracodawców, umiejętnością redukcji napięcia psychicznego,  zasadami sprawnego działania pomimo przeżywanego stresu. Poruszone zostały również zasady opanowania zdenerwowania w kontaktach związanych z poszukiwaniem pracy i w sytuacjach konfliktowych jakie mogą pojawić się w pracy

Osoby biorące udział w warsztatach wykazali się w trakcie ich trwania dużą aktywnością, byli zainteresowani prezentowanymi informacjami, pozytywnie ocenili udział w zajęciach. Świadczy to, że  tematyka warsztatów  była dla nich  istotna i przydatna.