Aktualności WUP

Dodano przez: Michał Potrzebny

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2021r., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w dniu 24 grudnia 2021r. jest nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dodano przez: admin

Przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami  o nr PKD:  55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.Z, 79.12.Z mogą ubiegać się z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o świadczenie na rzecz ochrony miejsc prac.

Tarcza Antykryzysowa 6.0 – TARCZA BRANŻOWA
Dodano przez: admin
Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych FGŚP (art. 15gga)
Dodano przez: Piotr Rzetecki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia informacji o swojej działalności za rok 2020, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. Natomiast instytucja szkoleniowa ma obowiązek złożyć do WUP w Szczecinie wniosek do rejestru instytucji szkoleniowych o kontynuację działalności w terminie do 31 stycznia 2021 r.

Dodano przez: admin

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej (w przypadku braku i niemożliwości uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu  profilem zaufanym).

Dodano przez: Piotr Rzetecki

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością minimalizowania ryzyka związanego z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków spotkania, bezpośrednia obsługa klienta w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Dodano przez: admin

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem, zachęcamy do elektronicznej formy kontaktu z Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

Wszelkie dokumenty dot. „Zachodniopomorskich Małych Skarbów” (np. wnioski o refundacje lub uzupełnienie dokumentów) 

Targi Edukacyjne EDU DAY 2020
Dodano przez: Piotr Rzetecki

Serdecznie zapraszamy do udziału w Targach Edukacyjnych EDU DAY 2020, które odbędą się w Stargardzie – 4.03.2020 r. oraz w Szczecinie - 5.03.2020 r.

 

Targi mają na celu umożliwienie obecnym i przyszłorocznym maturzystom zapoznanie się z ofertą edukacyjną najbardziej prestiżowych uczelni z całego kraju.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż posiada na  sprzedaż samochód osobowy, Skoda Fabia Sedan Classic 1,4 TDI, rok produkcji 2005.

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

W związku z wchodzącym w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) oraz wynikającym obowiązkiem informacyjnym realizowany w zwią...