UWAGA!

Dodano przez: Piotr Rzetecki

Szanowni Państwo,


W związku z koniecznością minimalizowania ryzyka związanego z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków spotkania, bezpośrednia obsługa klienta w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

W celu uzyskania informacji i ustalenia czy sprawa bezwzględnie wymaga osobistego stawiennictwa i umówienia wizyty, proszę kontaktować się w godzinach 8.00 – 15.00 z pracownikami Urzędu:

  • w zakresie spraw dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (zasiłki dla bezrobotnych) pod numerem telefonu: 91 42 56 117, bądź za pośrednictwem adresu e-mail: zasilki@wup.pl
  • w zakresie spraw dotyczących wsparcia przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP (tarcza antykryzysowa) pod numerem telefonu: 91 42 56 123
  • w zakresie spraw dotyczących projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” pod numerem telefonu: 607 363 458, bądź za pośrednictwem adresu e-mail: maleskarby@wup.pl
  • w zakresie spraw dotyczących rejestru agencji zatrudnienia i rejestru instytucji szkoleniowych, pod numerami telefonów: 91 42 56 113 lub 91 42 56 119, bądź za pośrednictwem adresu e-mail: ris@wup.pl
  • w zakresie spraw związanych w Europejskim Funduszem Społecznym pod numerem telefonu: 91 42 56 163 lub 91 42 56 164, bądź za pośrednictwem adresu e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl
  • w zakresie spraw dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pod numerem telefonu 91 432 43 10, bądź za pośrednictwem adresu e-mail: szczecin_fgsp@wup.pl
  • w zakresie spraw realizowanych przez Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie pod numerem telefonu: 94 344 50 33, bądź za pośrednictwem adresu e-mail: filia@wup.pl
  • w pozostałych sprawach pod numerami telefonów: 91 42 56 100 lub 91 42 56 101 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@wup.pl

Przypominamy jednocześnie o możliwości skorzystania z elektronicznej formy składania dokumentów lub wniosków za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ePUAP: http://wup.szczecin.ibip.pl/public/?id=135152