UWAGA!

Dodano przez: Piotr Rzetecki

Szanowni Państwo,

 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, w trosce o bezpieczeństwo, bezpośrednia obsługa interesantów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie zostaje wstrzymana do odwołania.

W celu uzyskania informacji, ustalenia czy sprawa bezwzględnie wymaga osobistego stawiennictwa i umówienia wizyty, proszę kontaktować się w godzinach 8.00 -14.00  z pracownikami Urzędu pod numer telefonu:

91 42 56 100, 91 42 56 101, oraz pod adresem e-mail: sekretariat@wup.pl celem sposobu umówienia sposobu załatwienia sprawy.

 

W sprawach dotyczących przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych po pracy z granicą prosimy o kontakt email z następującymi pracownikami urzędu pod adresem: olga_kisielow@wup.pl elzbieta_kaniuk@wup.pl oraz katarzyna_borkowska@wup.pl.

W sprawach dotyczących transferu zasiłku nabytego w innym niż Polska kraju UE/EOG/Szwajcarii prosimy o kontakt pod adresem ewa_pilat@wup.pl

W sprawach dotyczących projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: maleskarby@wup.pl

W zakresie spraw dot. rejestru agencji zatrudnienia, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: sekretariat@wup.pl 

W zakresie spraw dot. rejestru instytucji szkoleniowych, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: ris@wup.pl

W zakresie spraw związanych ze wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego należy kontaktować się z Biurem Informacji i Promocji EFS  poprzez e-mail: efs@wup.pl , efskoszalin@wup.pl

W zakresie spraw dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: szczecin_fgsp@wup.pl bądź pod numerami telefonów 91 432 43 10;  91 432 43 16

W zakresie spraw realizowanych przez Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: filia@wup.pl bądź pod numerem telefonu 94 344 50 33

W pozostałych sprawach zachęcamy Państwa do  korzystania z  usług elektronicznych e-PUAP http://wup.szczecin.ibip.pl/public/?id=135152 

 

 

                                                                                                                         Andrzej Przewoda

                                                                                                        Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

                                                                                                                            w Szczecinie