Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dodano przez: admin

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej (w przypadku braku i niemożliwości uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu  profilem zaufanym).

Formę  papierową Wniosku należy przesyłać do siedziby WUP Szczecin (wydrukowany wniosek, wykaz pracowników wraz z kompletem wymaganych dokumentów). Forma papierowa znacznie wydłuży czas rozpatrywania wniosku. Wniosek do pobrania:

https://wupszczecin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

_____________________________________________________________

WNIOSEK ELEKTRONICZNY:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?:

https://www.youtube.com/watch?v=OkjA-wLIi0g&feature=youtu.be

_____________________________________________________________

Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W celu weryfikacji tożsamości i podpisu dokumentu należy użyć Profilu Zaufanego dostępnego pod adresem: https://pz.gov.pl/dt/login/login?urlt=mt7sdtx4p7eugxw931na

W przypadku problemów związanych z założeniem konta, prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępną pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/9d3db37f-0537-4906-89fa-8d36a72626cf/Instrukcja+u%C5%BCytkownika+-Za%C5%82atwianie+sprawy_v.2.pdf?MOD=AJPERES

lub z filmem instruktażowym: https://www.youtube.com/watch?v=5zvWIQ7cLVU

_____________________________________________________________

Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku

1. Skompletuj wymagane załączniki do wniosku w postaci elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB:

  • kopię porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 15 g ust. 11 ustawy* (plik w formacie jpg, pdf);
  • wypełniony Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP, wg określonego wzoru (plik w formacie xls lub xlsx; wykaz do pobrania przed wypełnianiem wniosku) ;
  • kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, plik w formacie jpg, pdf).

2. Wraz z wnioskiem przekaż umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf, do pobrania przed wypełnianiem wniosku).

3. Wniosek wraz z załącznikami oraz umowę opatrz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Szczegółowe informacje:
https://wupszczecin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

INFOLINIA:
+48 91 425 61 23
+48 94 425 61 26
+48 94 344 50 00
+48 94 344 50 20