Umowy na realizację projektów pilotażowych podpisane

Dodano przez: Mateusz Makulski

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podpisał umowy na realizację dwóch projektów pilotażowych finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu „Stabilna Praca – Silna Rodzina” orgaznizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Łącznie otrzymaliśmy 7 876 768 zł

W ramach projektu pilotażowego "Voucher zatrudnieniowy" minimum 83 pracodawców z terenu naszego województwa, będzie mogło ubiegać się o środki w wysokości do 30 000 zł na odpowiednie przygotowanie pracownika i/lub jego stanowiska pracy. Pracodawcy, w ramach uczestnictwa w projekcie, otrzymają do dyspozycji innowacyjne narzędzie w postaci "Vouchera zatrudnieniowego" który będzie mógł zostać przeznaczony przez pracodawcę na wybrane przez niego wydatki, zgodnie z określonym szerokim i elastycznym katalogiem kosztów. Łącznie udzielone zostanie 166 voucherów. Jest szansą dla osób bezrobotnych mieszkających na terenach zagrożonych trwałą marginalizacją lub w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze na stałe zatrudnienie.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z:

 • Powiatowym Urzędem Pracy w Białogardzie;
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Choszczni;
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim;
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie;
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim;
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Łobzie;
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu;
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Sławnie;
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie;
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku;
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Świdwinie;
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Wałczu.

O środki będzie można ubiegać się w II kwartale br. Wartości projektu wynosi 5 492 000 zł

W ramach drugiego projektu pilotażowego, "Aktywny Rodzic", planujemy objąć wsparciem 136 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w 9 powiatowych urzędach pracy:

 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie;
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach;
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim;
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie;
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu;
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach;
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku;
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie;
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie,

pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 5. W ramach tego projektu refundować będziemy koszty opieki nad dzieckiem do lat 5 (koszty pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani) w wysokości do 1200 zł miesięcznie i w okresie do 12 miesięcy.

Działanie to pozwoli na podjęcia przez te osoby zatrudnienia i utrzymanie go. Nabór wniosków planowany jest jeszcze w I kwartale br. Wartość projektu wynosi 2 384 768 zł.