WUP.XV.262.40.2024.AŻ Zapytanie ofertowe Świadczenie usług konserwatorskich w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie na 12 miesięcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe pn.: Świadczenie usług konserwatorskich w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Szczecinie      na 12 miesięcy.

Znak sprawy: WUP.XV.262.40.2024.AŻ

Nomenklatura wg CPV: 50.00.00.00 - 5 – usługi naprawcze i konserwacyjne, 50.70.00.00 - 2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania ofertowego dostępnego w plikach do pobrania, a następnie złożenie oferty zgodnej z treścią dokumentu.

Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną (jako skan podpisanych dokumentów) na adres: przetargi@wup.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r. godz. 10.00