Znak sprawy: WUP.XVA.322.58.2017. Realizacja szkolenia: ,,Praktyczne wykorzystywanie informacji, będących w zasobach Publicznych Służb Zatrudnienia, na rzecz odbiorców zewnętrznych”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA