Znak sprawy: WUP.XVA.322.124.MBi.2022- Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w roku 2023- TRYB PODSTAWOWY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA III

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.