WUP.XVA.322.106.ALe.2018 Kompleksowa organizacja seminarium warsztatowego na potrzeby Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie

INFORMACJA U UDZIELENIU ZAMOWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA