Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwałę w trybie obiegowym

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 3 do 13 listopada 2020 r. podjęto Uchwałę nr 75/2020 z pozytywną oceną sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2019 rok.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

Kolejne posiedzenie odbędzie się 10 grudnia 2020 r. w formie wideokonferencji.

Skan uchwały dostępny pod tym adresem