Podsumowanie posiedzenia WRRP z dnia 15 kwietnia 2021 r.

   Posiedzenie zostało zorganizowane poza harmonogramem posiedzeń ze względu na dużą ilość wniosków o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy. Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji na platformie ZOOM.

Lista podjętych uchwał w sprawie opinii o zasadności kształcenia w zawodach:

a) Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Szczecinie:

 • Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej (343902) – Uchwała nr 16/2021 – negatywna opinia;
 • Technik realizacji nagrań (352123) – Uchwała nr 17/2021 – negatywna opinia;
 • Ortoptystka (325906) – Uchwała nr 18/2021 – negatywna opinia;
 • Opiekun medyczny (532102) – Uchwała nr 19/2021 – negatywna opinia;
 • Opiekunka dziecięca (325905) – Uchwała nr 20/2021 – negatywna opinia;
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509) – Uchwała nr 21/2021 – negatywna opinia;
 • Florysta (343203) – Uchwała nr 22/2021 – negatywna opinia;
 • Asystentka stomatologiczna (325101) – Uchwała nr 23/2021 – negatywna opinia;
 • Podolog (323014) – Uchwała nr 24/2021 – negatywna opinia;
 • Technik masażysta (325402) – Uchwała nr 25/2021 – negatywna opinia;
 • Technik administracji (334306) – Uchwała nr 26/2021 – negatywna opinia;
 • Higienistka stomatologiczna (325102) – Uchwała nr 67/2021 – negatywna opinia.

 b) Policealna Szkoła TEB Edukacja:

 • Technik usług kosmetycznych (514207) – Uchwała nr 27/2021 - negatywna opinia;
 • Opiekun osoby starszej (341202) – Uchwała nr 28/2021 - pozytywna opinia;
 • Technik administracji (334306) – Uchwała nr 29/2021 - negatywna opinia;
 • Opiekunka środowiskowa (341204) – Uchwała nr 30/2021 - pozytywna opinia;
 • Opiekun w domu pomocy społecznej (341203) – Uchwała nr 31/2021 - pozytywna opinia;
 • Opiekun medyczny (532102) – Uchwała nr 32/2021 - pozytywna opinia;
 • Higienistka stomatologiczna (325102) – Uchwała nr 33/2021 - negatywna opinia;
 • Opiekunka dziecięca (325905) – Uchwała nr 34/2021 - pozytywna opinia;
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509) – Uchwała nr 35/2021 - pozytywna opinia;
 • Florysta (343203) – Uchwała nr 36/2021 - negatywna opinia;
 • Asystentka stomatologiczna (325101) – Uchwała nr 37/2021 - pozytywna opinia;
 • Technik obrony fizycznej osób i mienia (541315) – Uchwała nr 38/2021 - negatywna opinia.

 c) Technikum TEB Edukacja w Szczecinie:

 • Technik realizacji nagrań (352123) – Uchwała nr 39/2021 - negatywna opinia;
 • Technik hotelarstwa (422402) – Uchwała nr 40/2021 - pozytywna opinia;
 • Technik energetyk (311307) – Uchwała nr 41/2021 - pozytywna opinia;
 • Technik ekonomista (331403) – Uchwała nr 42/2021 - negatywna opinia;
 • Technik architektury krajobrazu (314202) – Uchwała nr 43/2021 - pozytywna opinia;
 • Technik optyk (325302) – Uchwała nr 44/2021 - pozytywna opinia;
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930) – Uchwała nr 45/2021 -pozytywna opinia.

 d) Prywatne Technikum w Szczecinie: Technik geodeta (311104) – Uchwała nr 46/2021- pozytywna opinia.

 e) Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie: Technik robotyk (311413) – Uchwała nr 47/2021 – pozytywna opinia.

 f) Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu - Opiekun w domu pomocy społecznej (341203) – Uchwała nr 48/2021 – pozytywna opinia.

 g) Zespół Szkół Rzemieślniczych Branżowa Szkoła II stopnia w Szczecinie: Technik żywienia i usług gastronomicznych (343404) – Uchwała nr 49/2021 – pozytywna opinia.

 h) Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Szczecinie. Wszystkie zgłoszone kierunki uzyskały pozytywną opinię WRRP:

 • Opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 50/2021;
 • Higienistka stomatologiczna (325102) - Uchwała nr 51/2021;
 • Technik sterylizacji medycznej (321104) - Uchwała nr 52/2021;
 • Technik masażysta (325402) - Uchwała nr 53/2021;
 • Asystentka stomatologiczna (325101) - Uchwała nr 54/2021.

 i) Wojskowe Technikum Informatyczne im. Gen. Józefa Hallera w Szczecinie:

 • Technik programista (351406) - Uchwała nr 55/2021 – pozytywna opinia;
 • Technik informatyk (351203) - Uchwała nr 56/2021 – pozytywna opinia;
 • Technik teleinformatyk (351103) - Uchwała nr 57/2021 – pozytywna opinia.

 j) Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu:  Podolog (323014) - Uchwała nr 58/2021 – pozytywna opinia.

 k) Szkoła Branżowa I stopnia „Cosinus” w Szczecinie:

 • Sprzedawca (522301) - Uchwała nr 59/2021 – negatywna opinia;
 • Stolarz (752205) - Uchwała nr 60/2021 – pozytywna opinia;
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905) - Uchwała nr 61/2021 - pozytywna opinia;
 • Murarz-Tynkarz (711204) - Uchwała nr 62/2021 - pozytywna opinia;
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych (741203) - Uchwała nr 63/2021 - pozytywna opinia;
 • Elektryk (741103) - Uchwała nr 64/2021 - pozytywna opinia.

Ponadto Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok w województwie zachodniopomorskim - Uchwała nr 65/2021. Sprawozdanie z działalności  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za 2020 rok także zostało ocenione pozytywnie – Uchwała nr 66/2021.

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem

Kolejne posiedzenie odbędzie się 10 czerwca 2021 r.