Podsumowanie 3 posiedzenia WRRP w 2021 r.

10 czerwca 2021 r. w odbyło się trzecie w 2021 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali 42 opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia w danym zawodzie.

Posiedzenie zostało zorganizowane zgodnie z harmonogramem posiedzeń w formie wideokonferencji na platformie ZOOM. Wojewódzka Rada Rynku Pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Wszystkie wnioski szkół uzyskały pozytywną opinię Rady o zasadności kształcenia w zawodach:

1) Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Koszalinie:

 • podolog (323014) – Uchwała nr 68/2021.
 • technik administracji (334306) – Uchwała nr 69/2021;
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509) – Uchwała nr 70/2021;
 • asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej (343902) – Uchwała nr 71/2021;
 • opiekunka dziecięca (325905) – Uchwała nr 72/2021;
 • technik realizacji nagrań (352123) – Uchwała nr 73/2021.

2) Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Koszalinie:

 • terapeuta zajęciowy (325907) – Uchwała nr 74/2021;
 • technik sterylizacji medycznej (321104) - Uchwała nr 75/2021;
 • opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 76/2021;
 • asystentka stomatologiczna (325101) - Uchwała nr 77/2021;
 • higienistka stomatologiczna (325102) - Uchwała nr 78/2021.

3) Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Stargardzie:

 • terapeuta zajęciowy (325907) – Uchwała nr 79/2021;
 • opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 80/2021;
 • technik masażysta (325402) - Uchwała nr 81/2021;
 • technik sterylizacji medycznej (321104) - Uchwała nr 82/2021.

4) Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Kołobrzegu:

 • terapeuta zajęciowy (325907) – Uchwała nr 83/2021;
 • technik masażysta (325402) - Uchwała nr 84/2021;
 • opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 85/2021.
 • asystentka stomatologiczna (325101) – Uchwała nr 86/2021;
 • technik sterylizacji medycznej (321104) - Uchwała nr 87/2021.
 • higienistka stomatologiczna (325102) - Uchwała nr 88/2021.

5) Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Szczecinie:

 • terapeuta zajęciowy (325907) – Uchwała nr 89/2021;

6) Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Stargardzie:

 • asystentka stomatologiczna (325101) – Uchwała nr 90/2021;
 • opiekunka dziecięca (325905) – Uchwała nr 91/2021;
 • podolog (323014) – Uchwała nr 92/2021.

7) Niepubliczna Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Stargardzie:

 • podolog (323014) – Uchwała nr 93/2021.

8) Pierwsza Niepubliczna Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Stargardzie:

 • podolog (323014) – Uchwała nr 94/2021.

9) Pierwsza Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Stargardzie:

 • podolog (323014) – Uchwała nr 95/2021.

10) Niepubliczna Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Szczecinie:

 • podolog (323014) – Uchwała nr 96/2021.

11) Pierwsza Niepubliczna Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Szczecinie:

 • podolog (323014) – Uchwała nr 97/2021.

12) Szkoła Policealna Cosinus Plus w Szczecinie:

 • podolog (323014) – Uchwała nr 98/2021;
 • opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 99/2021;
 • technik sterylizacji medycznej (321104) - Uchwała nr 100/2021.

13) Szkoła Policealna Cosinus Plus w Koszalinie:

 • podolog (323014) – Uchwała nr 101/2021.

14) Prywatna Szkoła Policealna w Szczecinku:

 • asystent osoby niepełnosprawnej (341201) – Uchwała nr 102/2021;
 • terapeuta zajęciowy (325907) – Uchwała nr 103/2021;
 • technik archiwista (441403) – Uchwała nr 104/2021;
 • podolog (323014) – Uchwała nr 105/2021.

15) Szkoła Policealna Zaoczna przy Centrum Edukacyjnym „Omnibus” w Szczecinie:

 • opiekunka dziecięca (325905) – Uchwała nr 106/2021.

16) Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna w Koszalinie:

 • podolog (323014) – Uchwała nr 107/2021.

17) Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim:

 • blacharz samochodowy (721306) – Uchwała nr 108/2021.

18) Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Wojewódzka Szkoła Policealna w Szczecinie:

 • podolog (323014) – Uchwała nr 109/2021.

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem

Kolejne posiedzenie odbędzie się 23 września 2021 r.