Ostatnie posiedzenie WRRP w kadencji 2018-2022

25 października 2022 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie w kadencji 2018-2022.

Członkowie Rady spotkali się tym razem w sali konferencyjnej nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 w Szczecinie.

Pan Andrzej Przewoda w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczył członkom Rady imienne podziękowania za owocną współpracę i obywatelskie zaangażowanie w realizację przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi lokalnego rynku pracy. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie krótko podsumował czteroletnią kadencję Rady, w ramach której odbyło się 27 posiedzeń, podjęto 577 uchwał, zorganizowano 2 szkolenia.

Kończąc posiedzenie, Przewodniczący Pan Krzysztof Osiński podziękował wszystkim członkom Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie za współpracę. Podkreślił, że decyzje podejmowane na posiedzeniach miały znaczący wpływ na kształtowanie regionalnego rynku pracy – szczególnie w zakresie opiniowania nowych kierunków kształcenia. Podziękował jednocześnie Panu Dyrektorowi Andrzejowi Przewodzie za prezentacje na spotkaniach aktualnej sytuacji na rynku pracy w regionie, realizacji zadań WUP, czy stanu wykorzystania środków europejskich.

Osoby, które zostaną powołane w skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie w nowej kadencji otrzymają zaproszenie na posiedzenie inauguracyjne, które zaplanowano na 24 listopada 2022 r.