Informacja po piątym posiedzeniu WRRP w 2022 roku

Posiedzenie zostało zorganizowane w formie wideokonferencji na platformie ZOOM. Członkowie WRRP wydali opinie o zasadności kształcenia w zawodach. 12 szkół z województwa zachodniopomorskiego złożyło łącznie 54 wnioski w tej sprawie.

Wszyscy wnioskodawcy zgłosili udział swoich przedstawicieli w posiedzeniu, dzięki czemu członkowie Rady uzyskali szczegółowe dane na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia kształcenia w nowych zawodach lub kontynuacji kształcenia. Kilku wnioskodawców wystąpiło o opinię WRRP w związku z planowanym otwarciem szkoły. Członkowie Rady otrzymali przed posiedzeniem materiały pomocnicze dotyczące zgłoszonych kierunków, wyników zawartych w badaniu Barometr Zawodów oraz aktualną prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Wszystkie wnioski szkół uzyskały pozytywną opinię Rady:

1) Szkoła Policealna „PROEDU” (Szczecin):

 • Technik masażysta 325402 - Uchwała nr 158/2022;
 • Technik usług pocztowych i finansowych 421108 - Uchwała nr 159/2022;
 • Opiekunka dziecięca 325905 - Uchwała nr 160/2022.

2) Augura Szkoły Policealna Szkoła Zawodowa w Kołobrzegu (planowany termin uruchomienia szkoły - 01.02.2023 r.):

 • Technik archiwista 441403 - Uchwała nr 161/2022;
 • Florysta 343203 - Uchwała nr 162/2022;
 • Technik administracji 334306 - Uchwała nr 163/2022;
 • Technik usług kosmetycznych 514207 - Uchwała nr 164/2022.

3) Szkoła Branżowa I Stopnia Cosinus w Szczecinie:

 • Koszykarz-plecionkarz 731702 - Uchwała nr 165/2022;
 • Krawiec 753105 - Uchwała nr 166/2022;
 • Kucharz 512001 - Uchwała nr 167/2022;
 • Cukiernik 751201 - Uchwała nr 168/2022;
 • Elektromechanik 741201 - Uchwała nr 169/2022;
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 - Uchwała nr 170/2022;
 • Mechanik pojazdów samochodowych 723103 - Uchwała nr 171/2022;
 • Ślusarz 722204 - Uchwała nr 172/2022;
 • Fotograf 343101 - Uchwała nr 173/2022;
 • Fryzjer 514101 - Uchwała nr 174/2022.

4) Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” I Szkoła Policealna w Białogardzie:

 • Technik masażysta 325402 - Uchwała nr 175/2022;
 • Terapeuta zajęciowy 325907 - Uchwała nr 176/2022.

5) Niepubliczna Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Stargardzie:

 • Technik usług kosmetycznych 514207 - Uchwała nr 177/2022;
 • Florysta 343203 - Uchwała nr 178/2022.

6) Pierwsza Niepubliczna Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Stargardzie:

 • Technik usług kosmetycznych 514207 - Uchwała nr 179/2022;
 • Asystentka stomatologiczna 325101 - Uchwała nr 180/2022;
 • Opiekunka dziecięca 325905 - Uchwała nr 181/2022;
 • Technik masażysta 325402 - Uchwała nr 182/2022;
 • Terapeuta zajęciowy 325907 - Uchwała nr 183/2022;
 • Technik sterylizacji medycznej 321104 - Uchwała nr 184/2022;
 • Opiekun medyczny 532102 - Uchwała nr 185/2022;
 • Higienistka stomatologiczna 325102 - Uchwała nr 186/2022;
 • Technik elektroradiolog 321103 - Uchwała nr 187/2022;
 • Florysta 343203 - Uchwała nr 188/2022;
 • Technik dentystyczny 321402 - Uchwała nr 189/2022.

7) Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Stargardzie:

 • Technik sterylizacji medycznej 321104 - Uchwała nr 190/2022;
 • Higienistka stomatologiczna 325102 - Uchwała nr 191/2022;
 • Technik dentystyczny 321402 - Uchwała nr 192/2022;
 • Technik elektroradiolog 321103 - Uchwała nr 193/2022;
 • Florysta 343203 - Uchwała nr 194/2022;
 • Technik masażysta 325402 - Uchwała nr 195/2022;
 • Opiekun medyczny 532102 - Uchwała nr 196/2022;
 • Terapeuta zajęciowy 325907 - Uchwała nr 197/2022.

8) Technikum Fryzjerskie „MEDICA” w Stargardzie:

 • Technik usług fryzjerskich 514105 - Uchwała nr 198/2022.

9) Pierwsza Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Stargardzie:

 • Technik sterylizacji medycznej 321104 - Uchwała nr 199/2022;
 • Opiekun medyczny 532102 - Uchwała nr 200/2022;
 • Florysta 343203 - Uchwała nr 201/2022;
 • Technik usług kosmetycznych 514207 - Uchwała nr 202/2022.

10) Technikum „MEDICA’’ w Szczecinie (szkoła w trakcie rejestracji - planowane rozpoczęcie od roku szkolnego 2022/2023):

 • Technik weterynarii 324002 - Uchwała nr 203/2022.

11) Pierwsza Niepubliczna Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Szczecinie:

 • Florysta 343203 - Uchwała nr 204/2022;
 • Opiekunka dziecięca 325905 - Uchwała nr 205/2022;
 • Higienistka stomatologiczna 325102 - Uchwała nr 206/2022;
 • Technik usług kosmetycznych 514207 - Uchwała nr 207/2022;
 • Terapeuta zajęciowy 325907 - Uchwała nr 208/2022.
 • Niepubliczna Szkoła Policealna „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” w Szczecinie:
 • Florysta 343203 - Uchwała nr 209/2022;
 • Technik usług kosmetycznych 514207 - Uchwała nr 210/2022;
 • Terapeuta zajęciowy 325907 - Uchwała nr 211/2022.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie jednogłośnie przyjęła uchwałę z pozytywną oceną dla sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2021 rok - Uchwała nr 212/2022.

Członkowie Rady zapoznali się także z aktualną sytuacją na rynku pracy w regionie, omówioną przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Pana Andrzeja Przewodę.

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem