Informacja po pierwszym posiedzeniu WRRP w 2022 roku

Posiedzenie zostało zorganizowane zgodnie z harmonogramem posiedzeń w formie wideokonferencji na platformie ZOOM. Członkowie WRRP wydali opinie o zasadności kształcenia w zawodach. Dwadzieścia dwie szkoły z województwa zachodniopomorskiego złożyło łącznie pięćdziesiąt siedem wniosków w tej sprawie.

Część wnioskodawców zgłosiło udział swoich przedstawicieli w posiedzeniu, dzięki czemu członkowie Rady uzyskali szczegółowe dane na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia kształcenia w nowych zawodach lub kontynuacji kształcenia. Członkowie Rady otrzymali przed posiedzeniem materiały pomocnicze dotyczące zgłoszonych kierunków. W sytuacji braku przedstawiciela szkoły, decyzje zapadały na podstawie uzasadnienia przedstawionego we wniosku szkoły, wyników zawartych w badaniu Barometr Zawodów oraz po zapoznaniu się z aktualną prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

 

Wszystkie wnioski szkół uzyskały pozytywną opinię Rady:

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach:

 • Technik elektryk (311303) - Uchwała nr 1/2022;
 • Elektryk (741103) - Uchwała nr 2/2022.

2) Publiczna Szkoła Policealna Opieki Społecznej „Żak” w Stargardzie:

 • Opiekunka środowiskowa (341204) - Uchwała nr 3/2022;
 • Opiekunka dziecięca (325905) - Uchwała nr 4/2022;
 • Asystent osoby niepełnosprawnej (341201) - Uchwała nr 5/2022;
 • Opiekunka osoby starszej (341202) - Uchwała nr 6/2022;

3) Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Stargardzie:

 • Florysta (343203) - Uchwała nr 7/2022.

4) Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Szczecinie:

 • Technik masażysta (325402) - Uchwała nr 8/2022.

5) Centrum Kształcenia PLEJADA Szkoła Policealna NOVUM w Szczecinie:

 • Asystentka stomatologiczna (325101) - Uchwała nr 9/2022;
 • Higienistka stomatologiczna (325102) - Uchwała nr 10/2022;
 • Protetyk słuchu (321401) - Uchwała nr 11/2022;
 • Technik masażysta (325402) - Uchwała nr 12/2022;
 • Technik sterylizacji medycznej (321104) - Uchwała nr 13/2022.

6) Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Szczecinie:

 • Technik dentystyczny (321402) - Uchwała nr 14/2022;
 • Technik farmaceutyczny (321301) - Uchwała nr 15/2022.

7) Publiczne Technikum Informatyczne „Computer College” w Koszalinie:

 • Technik informatyk (351203) - Uchwała nr 16/2022.

8) Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Koszalinie:

 • Technik masażysta (325402) - Uchwała nr 17/2022;
 • Technik usług kosmetycznych (514207) - Uchwała nr 18/2022.

9) Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna w Koszalinie:

 • Opiekunka dziecięca (325905) - Uchwała nr 19/2022;
 • Terapeuta zajęciowy (325907) - Uchwała nr 20/2022;
 • Technik sterylizacji medycznej (321104) - Uchwała nr 21/2022;
 • Technik masażysta (325402) - Uchwała nr 22/2022;
 • Technik elektroradiolog (321103) - Uchwała nr 23/2022;
 • Technik dentystyczny (321402) - Uchwała nr 24/2022;
 • Protetyk słuchu (321401) - Uchwała nr 25/2022;
 • Higienistka stomatologiczna (325102) - Uchwała nr 26/2022;
 • Asystentka stomatologiczna (325101) - Uchwała nr 27/2022.

10) Dental Service Sp. z o.o. Medyczna Szkoła Policealna (Szczecin):

 • Higienistka stomatologiczna (325102) - Uchwała nr 28/2022.

11) Medyczna Szkoła Policealna II przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie:

 • Technik masażysta (325402) - Uchwała nr 29/2022.

12) Szkoła Policealna „COSINUS PLUS” w Szczecinie:

 • Technik masażysta (325402) - Uchwała nr 30/2022.

13) Szkoła Policealna „COSINUS PLUS” w Koszalinie:

 • Opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 31/2022.

14) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie:

 • Technik programista (351406) - Uchwała nr 32/2022;
 • Technik rachunkowości (431103) - Uchwała nr 33/2022.

15) Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” I Szkoła Policealna w Białogardzie:

 • Opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 34/2022.

16) Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu:

 • Technik elektroautomatyk okrętowy (315106) - Uchwała nr 35/2022.

17) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie:

 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515) - Uchwała nr 36/2022;
 • Technik hodowca koni (314503) - Uchwała nr 37/2022.

18) Szkoła Policealna przy Centrum Edukacyjnym „Omnibus” (Szczecin):

 • Terapeuta zajęciowy (325907) - Uchwała nr 38/2022.

19) Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie:

 • Technik logistyk (333107) - Uchwała nr 39/2022;
 • Technik informatyk (351203) - Uchwała nr 40/2022;
 • Technik mechanik (311504) - Uchwała nr 41/2022;
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (343404) - Uchwała nr 42/2022.

20) Szkoła Policealna „PROEDU” (Szczecin):

 • Opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 43/2022

21) Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 Goleniowie:

 • Technik organizacji turystyki (422104) - Uchwała nr 44/2022.

22) Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie:

 • Asystent osoby niepełnosprawnej (341201) - Uchwała nr 45/2022;
 • Opiekunka dziecięca (325905) - Uchwała nr 46/2022;
 • Opiekun w domu pomocy społecznej (341203) - Uchwała nr 47/2022;
 • Opiekun osoby starszej (341202) - Uchwała nr 48/2022;
 • Technik dentystyczny (321402) - Uchwała nr 49/2022;
 • Technik farmaceutyczny (321301) - Uchwała nr 50/2022;
 • Terapeuta zajęciowy (325907) - Uchwała nr 51/2022;
 • Technik masażysta (325402) - Uchwała nr 52/2022;
 • Technik elektroradiolog (321103) - Uchwała nr 53/2022;
 • Opiekun medyczny (532102) - Uchwała nr 54/2022;
 • Opiekunka środowiskowa (341204) - Uchwała nr 55/2022;
 • Technik sterylizacji medycznej (321104) - Uchwała nr 56/2022;
 • Technik usług kosmetycznych (514207) - Uchwała nr 57/2022.

 

Członkowie Rady zapoznali się także z aktualną sytuacją na rynku pracy w regionie, omówioną przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Pana Andrzeja Przewodę.

W związku z dużą ilością wniosków szkół o zaopiniowanie kierunku kształcenia, dodatkowe posiedzenie będzie przeprowadzone w formie obiegowej w marcu br.

 

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem