31.08.2022 r. WRRP przyjęła stanowisko w trybie obiegowym

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630) w uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii członków rady w trybie obiegowym. W nawiązaniu do ustaleń podjętych na posiedzeniu w dniu 23.08.2022 r., Przewodniczący WRRP zaprosił członków Rady do oddania głosów za przyjęciem lub odrzuceniem stanowiska WRRP dotyczącego uruchomienia programu wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego, którzy nie mogą prowadzić działalności lub została ona ograniczona ze względu na sytuację na Odrze. Głosowanie trwało od 29 do 30 sierpnia 2022 r.

Opis procedury podejmowania uchwał w trybie obiegowym został określony w § 6 Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie (Uchwała nr 101/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.).

W wyznaczonym terminie, tj. od 29 do 30 sierpnia 2022 r. 22 członków Wojewódzkiej Rady Rynu Pracy w Szczecinie potwierdziło otrzymanie dokumentów oraz zagłosowało za przyjęciem Uchwały nr 213/2022 za przyjęciem stanowiska WRRP dotyczącego uruchomienia programu wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego, którzy nie mogą prowadzić działalności lub została ona ograniczona ze względu na sytuację na Odrze.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 690) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

Skan uchwały wraz ze stanowiskiem Rady dostępny jest pod tym adresem