Podsumowanie posiedzenia WRRP z 9 grudnia 2021 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

9 grudnia 2021 r. w odbyło się ostatnie w 2021 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali pięćdziesiąt opinii w formie uchwały o zasadności kształcenia w danym zawodzie. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Podsumowanie posiedzenia WRRP z 9 grudnia 2021 r.