Podsumowanie posiedzenia WRRP z dnia 10 grudnia 2020 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

10 grudnia 2020 r. w odbyło się ostatnie w 2020 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia dla sześciu wniosków z trzech szkół. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Podsumowanie posiedzenia WRRP z dnia 10 grudnia 2020 r.