O projekcie

Flaga RP oraz Godło RP

Projekt pilotażowy Voucher Zatrudnieniowy, finansowany z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu „Stabilna Praca – Silna Rodzina”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie realizuje Projekt pilotażowy pn. Voucher Zatrudnieniowy, finansowany z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu „Stabilna Praca – Silna Rodzina”, orgaznizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Pracodawcy, w ramach uczestnictwa w projekcie, otrzymają do dyspozycji innowacyjne narzędzie w postaci tzw. Vouchera Zatrudnieniowego, który będzie mógł zostać przeznaczony przez wybrane przez nich wydatki, zgodnie z określonym szerokim i elastycznym katalogiem kosztów.
Ze wsparcia skorzysta minimum 83, a maksymalnie 166 pracodawców z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy otrzymają dofinansowanie w postaci:

► 30 000 zł = 1 Voucher Zatrudnieniowy = 1 nowe stanowsiko pracy;
lub
► 60 000 zł = 2 Vouchery Zatrudnieniowe = 2 nowe stanowiska pracy.

Środki zostaną przeznaczone na odpowiednie przygotowanie pracownika i/lub jego stanowiska pracy zgodnie z określonym katalogiem kosztów:
⇒ szkolenia, które pracodawca samodzielnie dopasuje do potrzeb pracownika i wymagań jakie są niezbędne na danym stanowisku pracy (m.in. zmiany kwalifikacji, dostosowanie kwalifikacji, coaching);
⇒ wynagrodzenie pracownika wraz z jego pochodnymi, premie, dodatki, nagrody funkcjonujące u pracodawcy;
⇒ mobilność zawodowa, możliwość finansowania zwrotu środków za dojazd do pracy, dofinansowanie kosztów noclegów w przypadku zmiany miejsca zamieszkania;
⇒ doposażenie stanowiska pracy lub np. zakupienia środka trwałego do firmy niezbędnego do praktycznego przygotowania stanowiska pracy dla nowozatrudnianej osoby;
⇒ sfinansowanie badań okresowych pracownika;
⇒ finansowanie opieki nad dzieckiem/osobą zależną;
⇒ zakup odzieży roboczej;
⇒ inne związane z podjęciem i utrzymaniem zatrudnienia na stanowisku pracy przez skierowanego bezrobotnego.


Voucher Zatrudnieniowy jest w szczególności szansą na otrzymanie nowej pracy dla 166 osób bezrobotnych, mieszkających na terenach zagrożonych trwałą marginalizacją lub w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z:
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Białogardzie;
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Choszcznie;
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim;
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie;
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim;
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Łobzie;
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu;
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Sławnie;
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie;
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku;
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Świdwinie;
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Wałczu.

O środki będzie można ubiegać się w II kwartale 2022 r.
Wartości projektu wynosi 5 492 000 zł.

Uwaga! Kliknięcie w wybrany powiat przekieruje automatycznie na stronę konkretnego powiatowego urzędu pracy uczestniczącego w projekcie.