Ocena efektywności wsparcia udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w województwie zachodniopomorskim w latach 2019 - 2020.

Dodano przez: Magdalena Sztekel

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w III kwartale 2022 roku, przeprowadził badanie mające na celu ocenę efektywności wsparcia udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w latach 2019-2020, pracodawcom i pracownikom województwa zachodniopomorskiego.

Głównym celem badania była ocena efektywności wsparcia udzielonego pracodawcom i pracownikom w województwie zachodniopomorskim w latach 2019-2020, finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania dotyczące aktualizacji wiedzy, podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania się. Analizie poddane zostały następujące formy wsparcia możliwe do sfinansowania ze środków KFS:

  • kursy,
  • studia podyplomowe,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
  • badania lekarskie i psychologiczne, wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym szkoleniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
  • określanie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia,
  • promocja KFS.

Zachęcamy do bardziej szczegółowego zapoznania się z wynikami badania, które są dostępne w pilkach do pobrania.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.