I DEBATA w sprawie harmonizowania kształcenia ustawicznego i zawodowego z potrzebami rynku pracy w województwie Zachodniopomorskim

Dodano przez: admin

Dnia 24 listopada 2008 roku, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie, mające na celu zainicjowanie cyklicznej debaty o kształceniu ustawicznym i zawodowym w województwie zachodniopomorskim.

Na spotkaniu kluczowe instytucje środowiska oświatowego, polityki zatrudnienia i inni strategiczni partnerzy społeczni województwa zachodniopomorskiego zaprezentowali bieżące i planowane działania dotyczące kształcenia ustawicznego i zawodowego w naszym regionie. Na zaproszenie zespołu ds. Kształcenia Ustawicznego WUP w Szczecinie odpowiedziały następujące instytucje:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Urząd Miasta Szczecin - Wydział Oświaty
 • Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
 • Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
 • Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
 • Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie
 • Biuro Karier Szczecińskiej Szkoły Wyższej „Collegium Balticum"
 • Akademickie Biuro Karier Akademii Rolniczej w Szczecinie
 • Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie
 • Akademickie Biuro Karier Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie
 • Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Na spotkaniu nastąpiła inauguracja Zachodniopomorskiej Platformy Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego oraz zainicjowano ścisłą współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi działania związane z kształceniem ustawicznym i zawodowym w województwie zachodniopomorskim.