“Nie jestem na sprzedaż” - XI Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Z okazji „XI Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi  - 18 października 2018” Doradcy EURES z WUP w Szczecinie uczestniczyli w zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie spotkaniu z młodzieżą poświęconym problematyce handlu ludźmi.

 

Celem wydarzenia było omówienie przestępstwa handlu ludźmi jako współczesnej formy niewolnictwa, godzącego w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka oraz metod jakimi posługują się przestępcy trudniący się tym procederem. Na spotkanie została zaproszona młodzież z klas o profilu hotelarsko-turystycznym z Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapoznali młodzież z usługami sieci EURES, zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy podejmowaniu pracy za granicą oraz omówili w jaki sposób należy sprawdzać każdą ofertę zatrudnienia.